పెరిగిన త్రికోటేశ్వరుని ఆలయ కౌలు ఆదాయం

కోటప్పకొండ త్రికోటేశ్వరుని దేవస్థాన భూముల కౌలు వేలం పాటలు కారణంగా రూ.35 వేలు ఆదాయం అధికంగా వచ్చిందని దేవస్థాన సహాయ కమిషనర్‌ డి.శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. సాతులూరు గ్రామంలో 11.4 ఎకరాల భూములను కౌలుకు వేలం నిర్వహించగా రూ.1,24,400 లభించిందన్నారు.

గత ఏడాది రూ.92,350 మాత్రమే వచ్చిందన్నారు. ఈ ఏడాది రైతులు అక్కడికక్కడే కౌలు డబ్బులు చెల్లించారని వివరించారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s