కోటప్పకొండకు ప్రత్యేక బస్సులు

నరసరావుపేట- కోటప్పకొండకు 208 బస్సులు
చిలకలూరిపేట- కోటప్పకొండకు 100

కోటప్పకొండ దిగువ ప్రాంతం నుంచి క్షేత్రం వరకు 50 మిని బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నామని ఆయన చెప్పారు.

వీఐపీల సౌకర్యార్థం కూడా మినీ బస్సులు అందుబాటులలో ఉంటాయి.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s