పురుషోత్తమపట్నం నుంచి 6 విద్యుత్ ప్రభలు

కోటప్పకొండకు వెళ్ళే యాత్రికులు మొదట పురుషోత్తమపట్నం సందర్శించి అక్కడ ప్రభలవద్ద టెంకాయ కొట్టి ఆ తరువాత కోటప్పకొండకు వెళ్లడం ఆనవాయితి.

కోటప్పకొండలో తిరుణాల మహాశివరాత్రి రోజు జరుపుకొంటే, పురుషోత్తమపట్నంలో మహాశివరాత్రి ప్రభల తిరుణాల వారంరోజుల ముందునుంచే జరుపుకొంటారు.

  1. పురుషోత్తమపట్నం నుండి ఆరు అతి పెద్ద విద్యుత్ ప్రభలు ఈ నెల 24 న జరగనున్న మహా శివరాత్రికి మరొకసారి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవబోతున్నాయి.
  2. ఒక్కొక్క ప్రభకు కనీసం 40 లక్షల రూపాయలు వ్యయం అవుతుంది.
  3. ఇప్పటికే సిద్ధంగా ఉంచుకున్న పొడుగు సరివి బారులను వరుసక్రమంలో తాళ్లతో ముడులు వేస్తూ కట్టేపనిలో నిమగ్నమయ్యారు.
  4. గ్రామాల్లో ప్రభల నిర్మాణ పనుల్లో ప్రజలు పాల్గొంటుండడంతో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.

row-21-02-2017

తిరుణాలకు సిద్దమయిన పుల్లప్ప, గ్రామ, బైరా వారి ప్రభలు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s