రూ 3 కోట్లతో అభివృద్ధి 

రూ 2 కోట్ల రూపాయలతో క్యూ కాంప్లెక్స్ మరియు రూ 1 కోటి రూపాయలతో త్రిముఖ శివలింగం నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి.

ఇవన్నీ వచ్చే మహాశివరాత్రి లోపల పూర్తి అవుతాయని ఆశిద్దాం.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s