ప్రభకు ఎల్‌ఈడీ తళుకులు

ప్రభల ఏర్పాటులో ముందుండే చిలకలూరిపేట ప్రాంతం ఈసారి మరో ప్రత్యేకతను కూడా చాటుకుంది. అమీన్‌సాహెబ్‌పాలెం గ్రామానికి చెందిన పున్నారావు 60 అడుగుల విద్యుత్తు ప్రభను తయారు చేసి ప్రదర్శించారు. ప్రభకు ఏర్పాటు చేసే తడిక వరకు ఎల్‌ఈడీ బల్బులను అమర్చారు. మిగతా సెట్టింగ్‌ మొత్తం పెద్ద ప్రభకు ఉన్నట్లుగానే ఉంటాయని పున్నారావు తెలిపారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s